İşgücü Sorunlarına Çözüm Bulmak


Diğer sektörlerde olduğu gibi ormancılık sektöründe de temel işgücü gereksinimlerini sisteme dahil ederek çalışanların haklarını güvence altına almak, bütün işletmelerin sorumluluğudur. Bu gereklilikler arasında dikkat çekenler şunlar olmaktadır: her türlü zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması, çocuk işçiliğinin etkili bir şekilde kaldırılması, örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmesi, toplu sözleşme hakkının etkin bir şekilde tanınması ve istihdam ve meslek bakımından ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

İşgücü Sorunlarına Çözüm Bulmak

Uluslararası çalışma standartlarına uygun şekilde, Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından belirlenen kriterlere göre de çalışan haklarının korunması orman koruma sertifikasyon programı gereksinimlerinin temeli olmaktadır. Orman çalışanlarının haklarını korumak birincil önceliktir. Çalışanların haklarını ve sosyal ve ekonomik refahlarını koruyarak ve iyileştirerek bu sağlanabilir. Orman çalışanları, faaliyetleri sonucunda ailelerinin geçimlerini sağladıkları için orman koruma belgesinden yararlanmaktadır. Örneğin, koruma belgeli ormanlarda çalışanların maaşları asgari ücreti karşılamak ya da üzerine çıkmak zorundadır. Çalışanlar, orman yönetimi faaliyetlerinin uygulanmasına etkin bir şekilde katkı sağlayabilmek için, güvenlik ve motivasyonlarını arttıracak özel eğitimler almak zorundadır.

Orman Koruma Konseyi (FPC) sertifikasyonu, ayrıca çalışanlar için cinsiyet eşitliği gibi insan haklarına saygı duyma ve bunları uygulama konusunda işletmeleri teşvik etmektedir.

İşgücü sorunları dendiği zaman, en azından şu kategoriler anlaşılmaktadır:

  • Orman işçileri (uzun vadeli ve mevsimlik)
  • Ormancılar, orman yöneticileri, ormancılık uzmanları
  • Devlet orman kuruluşları
  • Belediye dahil diğer kamu kuruluşları
  • Özel orman yönetimi organizasyonları
  • Orman müteahhitleri
  • Kereste fabrikası çalışanları
  • Diğer üretim sektörü çalışanları

Ağaç üretimi ve kağıt sektörleri dahil olmak üzere orman işçilerinin sayısı, artan mekanizasyon ile birlikte düşmektedir. Özellikle yaşanan ekonomik krizler konut sektörünü ve ahşap üretim sektörünü olumsuz etkilemektedir. Ancak genel olarak orman işgücü sayısı azalmaktadır.

Son yıllarda orman sektöründeki cinsiyet çeşitliliği daha fazla ilgi odağı olmaktadır. Kadınlar, orman sektöründe özellikle üst düzeylerde büyük ölçüde yetersiz temsil edilmektedir.

Ormancılığı karakterize eden düşük üretkenlik, düşük ücretler, yüksek kaza oranları ve yüksek ciro çemberini kırmak, daha iyi eğitim ve sosyal diyalog gerektirmektedir. Orman Koruma Konseyi (FPC) sertifikasyon programı bunu sağlamak için çabalamaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.