Orman Koruma Sisteminin Kazançları Nelerdir?

Ekosistemin Korunması


Ekosistem hizmetleri dendiği zaman, insanların doğadan elde ettiği faydalar ifade edilmektedir. Ormanlar, insanlara verimli topraklardan güvenilir temiz su akışlarına ve hatta karbon tutmaya kadar çok geniş faydalar sağlamaktadır. Orman Koruma Konseyi (FPC) belgesine sahip ormanlarda, değerli ekosistem hizmetleri korunmaktadır. Ekosistem hizmetlerinin odaklandığı konular şunlardır: biyoçeşitlilik, karbon, su, toprak ve rekreasyon.

Ekosistemin Korunması

Yaban hayatı bütün insanlığın mirası ve kültürü için önemlidir ve onu gelecek nesiller için bir miras olarak korumak gerekmektedir. Güçlü ve sağlıklı ekosistemlere sahip bir dünyada yaşamanın birçok somut faydası bulunmaktadır. Vahşi yaşam ve doğal ekosistemlerin bir sonucu olarak ülkeler, daha güçlü bir ekonomiye, çeşitli gıda ürünlerine ve tıbbi araştırmalarda gelişmeye sahip olmaktadır. Doğanın insanlar için değeri zaten yıllardır bilinen bir gerçektir, ancak son yıllarda bu faydaları tanımlamak için ekosistem hizmetleri kavramı geliştirilmiştir. Bir ekosistem hizmeti, vahşi yaşamın veya ekosistemlerin insanlara sağladığı küçük veya büyük, doğrudan veya dolaylı herhangi bir olumlu faydadır.

İnsan faaliyetlerinin ekosistemler ve insan refahı üzerindeki etkilerini analiz etmek amacı ile Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir çalışmada ekosistem hizmetleri için dört ana grup belirlenmiştir: tedarik, düzenleme, kültürel ve destekleyici hizmetler.

  • Tedarik hizmetleri kapsamında, ekosistemlerin doğrudan ürünleri arasında meyvalar, sebzeler, ağaçlar, balıklar ve hayvancılık bulunmaktadır. Tedarik hizmeti, doğadan elde edilen insanlara yönelik her türlü faydadır. Yiyeceklerin yanı sıra tedarik hizmetleri arasında içme suyu, kereste, odun yakıtı, yağlar, giysilere ve aksesuarlara dönüştürülebilen bitkiler ve tıbbi faydalar bulunmaktadır.
  • Düzenleme hizmetleri kapsamında, ekosistemler insanlar için yaşamı mümkün kılan temel hizmetlerin birçoğunu sağlamaktadır. Bitkiler havayı temizlemeke ve suyu filtrelemekte, bakteriler atıkları ayrıştırmakta, arılar çiçekleri tozlaştırmakta ve ağaç kökleri erozyonu önlemek için toprağı yerinde tutmaktadır.
  • Kültürel hizmetler kapsamında, ekosistemler insan yaşamında var olan sürekli bir güç olarak kültürel, entelektüel ve sosyal gelişime rehberlik etmektedir. Doğa ile etkileşimde bulundukça ve doğayı değiştirdikçe, doğa dünyayı ve insanları değiştirmektedir.
  • Destek hizmetleri kapsamında, ekosistemler fotosentez, besin döngüsü, toprak oluşumu ve su döngüsü gibi temel doğal süreçlerin tutarlılığını sağlamaktadır. Bu süreçler, yerkürenin temel yaşam formlarını sürdürmesine izin vermektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.