Orman Koruma Sisteminin Kazançları Nelerdir?

Bozulmamış Orman Manzaraları


Bozulmamış orman manzaraları derken, yaklaşık son elli yıldır endüstriyel hasat yapılmayan, yollar veya diğer endüstriyel altyapılar tarafından bozulmamış kalan son büyük parçalanmamış orman alanları kastedilmektedir. Çoğu bozulmamış orman arazileri, yoğun ve açık ormanlardan oluşmaktadır ve orman alanlarının yaklaşık yüzde 81’ini temsil etmektedir. Kalan kısım bataklıklar, kayalık araziler, çayırlar, nehirler, göller ve benzeri alanlardır. Kısaca bozulmamış orman manzaraları, el değmemiş ormanlık alanlar ve modern gelişme hamlelerinden kurtulabilen son orman arazileridir. Aslında bu tanımlanan alanlar, ormana bağımlı insanların geçim kaynakları için kritik öneme sahiptir.

Bozulmamış Orman Manzaraları

Bozulmamış orman manzaralarının başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Küresel orman karbonunun çok yüksek bir payını içermektedir
  • Biyolojik çeşitliliğin sistemlerini sürdürecek kadar büyüktür
  • Yırtıcı hayvanların yanı sıra diğer kritik yaban hayatı ve risk altındaki türleri barındıracak kadar geniştir
  • Evrimin hala devam ediyor olmasına izin vermektedir
  • Su ve besin döngülerinin düzenlenmesi gibi önemli ekosistem hizmetleri devam etmektedir

Uluslararası Orman Yönetim kuruluşlarının 2014 yılında yaptıkları toplantılarında, bozulmamış orman manzaralarının korunmasını sağlamak amacı ile bir takım gereklilikler belirlenmiş ve uygulama süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede olmak üzere Rusya, Kanada, Kongo Havzası ve Brezilya (Amazon) ormanlarına öncelik verilmiştir.

Kısaca bozulmamış orman manzaraları, insan aktivitesi veya habitat parçalanmasına ilişkin algılanan hiçbir belirti göstermeyen ve çeşitli türden canlılar dahil olmak üzere tüm doğal biyolojik çeşitliliği koruyacak kadar büyük olan, mevcut orman bölgesinde yer alan ve kesintisiz bir orman mozaiği ve doğal ekosistemlerdir.

Bozulmamış orman manzaraları yüksek koruma değerine sahiptir ve karasal karbon depolamasını stabilize etmek, biyolojik çeşitliliği barındırmak, su rejimlerini düzenlemek ve diğer ekosistem işlevlerini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Bozulmamış orman manzaraları kaybının çoğu, en yüksek biyolojik çeşitliliğe ve karbon depolama yoğunluğuna sahip tropikal bölgelerde olmaktadır. En büyük alan kaybı Rusya, Brezilya ve Kanada’da olmuştur. Kayıplar bugünkü hızıyla devam ederse, önümüzdeki 100 yıl içinde 30 ülke tüm bozulmamış orman alanlarını kaybedecektir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.