Ahşabın Sorumlu Bir Şekilde Tedarik Edilmesi


Günümüzde ormanların karşı karşıya olduğu tehditlerin herkes farkındadır. Ancak orman kaynaklarının kullanımını yasaklamaya çalışmak, bu tehditler için geçerli bir çözüm değildir. Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı olan sorumlu orman yönetimi, önemli bir çözümdür. Güvenilir bir sertifika sisteminin, bu yaşamsal kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlaması beklenmektedir. Yine de bu tür sertifikasyon programları, dünyadaki orman krizlerine karşı evrensel bir çare olmamaktadır. Bilimsel verilere dayalı sağlam yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Ahşabın Sorumlu Bir Şekilde Tedarik Edilmesi

Bugün çok sayıda orman sertifikasyon programı uygulanmaktadır. Ancak bir sertifikasyon programının sorumlu bir orman yönetimi sağlaması için, şu faktörler gereklidir:

  • Sistem, kapsamlı yönetim standartlarına bağlı olmalıdır
  • Sıkı kontrol mekanizmalarına sahip olmalıdır
  • Ekonomik, çevresel ve sosyal paydaşların geniş katılımı gereklidir

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından tasarlanan sertifika programı bu kriterlere uymaktadır. Programın inandırıcı olması için, güçlü doğrulama sistemleri uygulanmaktadır. Büyük ölçüde yasal kurallara, prosedürlere ve yaptırıma dayalı bir programdır.

Bu bakımdan Orman Koruma Konseyi (FPC), ormanların çevreye duyarlı, sosyal açıdan yararlı ve ekonomik açıdan uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için en sağlam sertifika sistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Ahşabın, diğer yapı malzemelerine göre daha karbon ve enerji verimli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ahşabın sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi, inşaat projeleri için yararlıdır. Ancak ahşap, faydalarına zarar verecek, sürdürülemez orman yönetimi uygulamalarından elde ediliyorsa bu ciddi bir problemdir. Bu risk ancak FPC belgelendirme yoluyla önlenebilir. Orman Koruma Konseyi tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, inşaat projelerine, çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar katan, dünyanın en güvenilir sürdürülebilir orman yönetimi çözümüdür. Aynı zamanda bu program farklı çevresel düzenlemelerin karşılanmasına da yardımcı olmaktadır.

FPC belgeli ahşap kullanan inşaat projeleri, birçok bakımdan avantajlı olmaktadır. Öncelikle sürdürülebilir orman yönetimi standartlarına uygun olduğu ve ahşabın sorumlu bir şekilde tedarik edildiği doğrulanmış olmaktadır. Ayrıca, kamu ihale politikaları, çeşitli kamu ihale şartlarına uygunluğun kanıtı olarak FPC belgesi aramaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.